Vážení kolegové,

dovolujeme si vám zaslat informační materiál související s dlouhodobě připravovaným vzdělávacím systémem v cheerleadingu v České republice. Garantem projektu Coach University je Česká asociace cheerleaders, partnery programu jsou Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Jednotlivé vzdělávací programy se budou postupně rozvíjet a rozšiřovat do všech potřebných oblastí zahrnujících sportovní i taneční cheerleading. 

Avizované  základní Trenérské licence C - bronze level, startují již 12.12.2015. Přihlašování je možné přes elektronický registrační systém ČACH do 1.12.2015.
 
Programy v projektu Coach University budou také zařazeny do procesu schvalování akreditací vzdělávacího systému MŠMT v souladu s §3 odst. 1 písm. f) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.
 
Dále budou pravidleně každý rok vyhlašovány termíny konání školení jednotlivých licencí. Majitel licence B je oprávněn získat živnostenský list.