Vážení členové ČACH,

dovolujeme si Vás pozvat na zasedání Valné hromady ČACH (dále jen "VH ČACH"), které se uskuteční dne 4. 2. 2017 od 10:00 hod v aule České Unie sportu (dále jen "ČUS").

V příloze naleznete oficiální pozvánku, ve které je uvedeno datum, čas a místo konání, program VH ČACH a další důležité informace, které si prosím důkladně přečtěte a v případě reakcí prosím dodržte stanovený termín.

Po ukončení oficiální části programu proběhne krátký meeting členů odborných komisí ČACH.

Další související dokumenty Vám budou zaslány před konáním VH ČACH.

Těšíme se na Vaši účast, Vaše náměty a připomínky a na setkání s Vámi!

S pozdravem a přáním pohodových vánočních svátků,

Výbor ČACH

pozvánka VH ČACH