Počátky v USA

Historie cheerleadingu je úzce spjata s rozvojem sportů na vysokých školách v USA, zejména amerického fotbalu, basketbalu a ragby.

Atmosféra hry populárního amerického fotbalu na Princetonské Univerzitě podnítila v roce 1880 tamní studenty k založení (výhradně mužského) "povzbuzujícího klubu" křičejícího v průběhu zápasu „pokřiky“ s cílem vyjádřit tak svému týmu na hřišti podporu a vytvořit mezi diváky comožná nejintenzivnější sportovní atmosféru.

Běžnou součástí fotbalových zápasů se tak staly jednoduché pokřiky jako:

“Rah, Rah, Ray!

Tiger, Tiger, Sis, Sis, Sis!

Boom, Boom, Boom!  Aaaaah!

Princeton, Princeton, Princeton!”

V roce 1884 absolvent Princetonské univerzity Thomas Peebles představil koncept "povzbuzujícího klubu" a "pokřiku" studentům Univerzity v Minnesotě, kde tato myšlenka sklidila značný úspěch.

Ve stejném roce pak dva hráči ragby na Universitě v Minnesotě - John W. Adams a Win Sargent vytvořili týmový pokřik „SKI-YOU-MAH“, který měl pomoci inspirovat jejich tým při hře. Rozhodli se využít pro tyto účely výraz "Ski", pocházející z bojového pokřiku amerických Siouxů, jehož význam bylo „vítězství“, ke kterému přidali svůj vlastní výraz "U-Mah" jako zvuk zastupující univerzitu v Minnesotě, který se také rýmuje s "rah-rah-rah ". Jejich pokřik se stal populárním po celé univerzitě, a později se stal inspirací pro studenta Johnny Campbella k položení základů toho, co je dnes známo jako cheerleading.

Od 1889 se nadále na mnoha školách a univerzitách po celých USA rozvíjely povzbuzující kluby, pokřiky a dokonce i školní "bojové písně" .

Když na konci října 1898, kdy utrpělo fotbalové družstvo University v Minnesotě 3 prohry v řadě, přišla pro finálovou hru proti konkurenční škole univerzitě Northwestern z oblasti Chicaga redakce vysokoškolských studentských novin s následující výzvou: "Jakýkoli plán, který by rozvířil nadšení pro atletiku by byl užitečný"

Výsledkem této výzvy bylo, že povzbuzující klub Minnesotské University přišel s plánem, jak při finálním zápase proti Northwesternské Univerzitě, který se měl konat v listopadu 1898, v maximální míře zapojit publikum. Jak později citoval studentský časopis "Ariel":

"Následující byli nominováni vést pokřik: Jack (sic) Campbell, F.G. Kotlaba, M.J. Luby, Albert Armstrong za akademiky, Wickersham za právníky a Litzenverg za mediky. Tito muži dbali na to, aby všichni opustili stadion bez dechu a hlasu.“

Jeden z těchto nominovaných studentů, Jack "Johnny" Campbell, vzal jako první k pokřiku megafon a vedl dav s populárním pokřikem:

"Rah, Rah, Rah! Ski-U-Mah!

Hoo-Rah! Hoo-Rah! Varsity! Varsity!

Minn-e-so-tah! "

Velká zásluha tedy patří Johnny Campbellovi a jeho schopnosti motivovat dav. Minnesota tehdy vyhrála 17-6 a cheerleading byl na světě.

Na základě úspěchu Johnny Campbella a studentů, kteří ho následovali na univerzitě v Minnesotě, cheerleading nadále vzrůstal a rozvíjel. Ale aby cheerleading pokračoval v růstu, bylo potřeba přidat nové techniky a dovednosti.

1920-1948: Cheerleaders se stávají především ženy, přidaly se nové dovednosti a techniky.

Během prvních 25 let byl Cheerleading ryze mužskou záležitostí a to až do roku 1923, kdy se na Univerzitě v Minnesotě představily jako cheerleaders také první ženy. V roce 1940, se pak cheerleading stal převážně ženským sportem. Bylo to proto, že mnozí univerzitní studenti - muži opustili zemi, aby bojovali ve druhé světové válce. Ženy v této době tvořili více než 90% světových cheerleaders.

V roce 1920 byly přidány do sestav nové dovednosti - různé atletické a akrobatické prvky. Cheerleaders na Universitě Oregon také představili tzv. "karty", nyní zvané "cedule".

V roce 1930 ztačaly univerzitní a středoškolské cheerleaders vystupovat s papírovým pom-pony.

1948: Cheerleadingové kempy, expanze cheerleadingu začíná.

Poté, co Lawrence "Herkie" Herkimer začal svou kariéru v cheerleadingu na South Dallas High School, byl v roce 1948 požádán, aby představil cheerleading také ve státě Texas, kde se tato aktivita během krátké doby stala značně populární. Herkie se v této oblasti angažoval i nadále a mimo techniky skoku zvaném po něm "Herkie", obohatil cheerleading i o další věci, mimo jiné také o tzv. “spirit stick”.

Kolem roku 1965 představil Fred Gastoff moderní vinylové pom-pony.

1961: National Cheerleaders Association ("NCA"); stovky tisíc vyškolených cheerleaders.

V šedesátých letech 20. století lze již cheerleading nalézt prakticky na každé škole v USA. V roce 1961 Herkimer vstupuje do Národní Asociace Cheerleaders (Antional Cheerleaders Association, NCA) a pořádá první cheerleadingové kempy a kliniky pro stovky tisíc cheerleaders. S těmito inovacemi a vznikem NCA se cheerleading se stal jednou z nejrychleji rostoucích aktivit mládeže ve Spojených státech.

1974: Universal Cheerleaders Association ("UCA"), začátek novodobého cheerleadingu.

V roce 1974 založil bývalý generální manažer a viceprezident NCA, Jeff Webb Universal Cheerleaders Association (UCA) aby zvýšil úroveň dovedností cheerleaders po celých Spojených státech. Do cheerleadingu se přidaly stunty a pyramidy a začala tak jeho nová éra.

Tyto pokročilé dovednosti byly poprvé představeny v jižních a centrálních Spojených státech, a nový styl cheerleadingu se začal rychle šířit napříč zbytkem Spojených států.

1975: UCA kombinuje cheerleading s hudbou, zrození "cheerleadingové sestavy".

V červenci 1975 otevřel Jeff Webb  svůj universitní tréninkový kemp v Memphisu, kde vyučoval cheerleadingu zahrnující hudební doprovod; což vedlo ke zrodu "cheerleadingové sestavy".

1982: UCA hostí první Cheerleading národní šampionát vysílaný na ESPN.

Jeff Webb zajistil cheerleadingu prostor na nové sportovní televizní síti s názvem "ESPN", díky čemuž došlo k představení a propagaci moderního cheerleadingu nejen ve všech částech USA, ale také ve světě.

1987: Bezpečnostní pravidla cheerleadingu: American Association of Cheerleading Coaches and Administrators ("AACCA"), vytvořena; vypracování bezpečnostního standardu pro cheerleading.

Jeff Webb zřídil neziskový subjekt s názvem "American Association of Cheerleading Coaches and administrators" ("AACCA") aby učil a testoval bezpečnost cheerleadingu v USA a ve světě.

1988: UCA představuje cheerleading v Japonsku

Díky obchodním sportovním kontaktům japonští podnikatelé požádali UCA a Jeffa Webba aby představil cheerleading mladým lidem v Japonsku. Během následujících 15 let, UCA pořádá kempy po celém Japonsku.

1989: UCA představí sestavu cheerleadingu v průvodu ve Spojeném království

1. 1. 1989 UCA vyslala cheerleaders k účasti na Londýnské Novoroční Slavnosti aby zde propagovali moderní cheerleading. Během následujících 20 let se více než 1.000 cheerleaders z USA a celého světa podílelo na této každoroční historické události.

1990: Školní cheerleading dosahuje počtu 1.700.000 sportovců; začínají se rozvíjet cheerleadingové, programy nazývané "All Star", .

V roce 1990 dosahuje školní cheerleading v USA  počtu 1.700.000 sportovců. Díky své popularitě a množství zájemců o tento sport se začínají cheer programy nabízet také mimoškolní organizace. Rok 1990 je začátkem mimoškolního cheerleadingu s názvem "All Star".

1991: sportovní akce začínají vzkvétat v celé Evropě, Evropský rozvoj moderního cheerleadingu se zrychluje.

Sporty jako americký fotbal, basketbal, házená atd. začínají vzkvétat v celé Evropě, a stejně tak se zvýšil zájem o moderní cheerleading. V průběhu roku 1990 byly pořádány různé vzdělávací kliniky v Evropě. S podporu rostoucího zájmu mladých evropských sportovců se NCA začala rychle vnitřně rozvíjet.

1992: UCA představila cheerleading v Rakousku a ve Francii, NCA v Irsku.

V roce 1992 UCA posílá americké cheerleaders zúčastnit se v Paříži oslav Nového roku, a také v roce 1992 do Vídně na oslavu Nového roku, což prvně představilo cheerleading ve Francii a Rakousku. NCA také ve stejný rok posílá americké cheerleaders do Irska na oslavu svátku svatého Patrika.

1994: UCA představila cheerleading v Chile (Chile Cheer), Cheerleading v Jižní Americe a Karibiku.

Rodrigo Anguita a Irma Olveras Cea - cheerleadingový nadšenci v Chile požádali  Jeffa Webba a UCA o představení moderního cheerleadingu ve svém domovském kraji. Během následujících 16 let  vyškolila jejich nová organizace "Cheer Chile" spolu s UCA tisíce cheerleaders po celé zemi, a cheerleading se tak začal šířit po celém kontinentu.

Když se na ESPN vysílá UCA Národní Cheerleadingové mistrovství, zájem o cheerleading vzroste v Kostarice, Mexiku, Kanadě, a Puerto Rico,...

1995: První mezinárodní účast na mistrovství (Japonsko & Chile), Walt Disney World Resort.

V lednu 1995 se poprvé cheerleadingové týmy z Japonska a Chile zúčastní mistrovství UCA United states College national.

Vzhledem krozvoji All Star cheerleadingu, se během následujících let začínají cheerleadingové týmy z arůzných zemí účastnit světových soutěží.

1996: Cheerleading podílí na slavnostním zahájení olympiády XXVI.

Cheerleading se podílí v roce 1996 na slavnostním zahájení XXVI. letních olympijských her konaných v Atlantě.

1999: UCA představí průvod cheerleadinguv Austrálii, cheerleadingové kempy  a soutěže nadále vzkvétají po celém světě.

V roce 1999 UCA posílá cheerleaders do Sydney účastnit se Velikonoční přehlídcky, což bylo první představení cheerleaders v Austrálii a Oceánii.

Cheerleadingové kempy, národní soutěže a další kontinentální akce pokračují ve Švédsku, Finsku, Velké Británii, Německu, čínské Taipei, Japonsku, Rusku, Mexiku, Kanadě,...

2003: formuje se Největší United States Cheerleading organizace a registrujte nezisková organizace "Unated states All Star Federation (USASF)" a také "International All Star Federation (IASF)".
2004: USASF / IASF hostí 1. světové mistrovství.

USASF / IASF hostí 1. světové mistrovství v cheerleadingu "Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání; 14 z nejlepších vybraných týmů světa soutěží o titul Mistra světa.

2005: USASF / IASF hostí 2. světové mistrovství.

USASF / IASF hostí 2. světové mistrovství v cheerleadingu "Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání; 3 národy, 3 kontinenty, 100 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 15 zemí, 4 kontinenty sledují mistrovství a účastní se 1. výroční valné hromady.

2006: USASF / IASF hostí 3. světové mistrovství.

USASF / IASF hostí 3. světové mistrovství v cheerleadingu "Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání; 15 národů, 4 kontinenty, 150 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 17 zemí, 5 kontinentů sleduje mistrovství a účastní se 2. Výroční valné hromady.

Listopad 2006: ICU ředitelépořádají cheerleadingové kempy po celé Čínské lidové republice, a první Čínské Cheerleadingové národní mistrovství se konalo ve  Wuhan. ICU školení pokračuje každoročně v celé zemi.

 2007: USASF / IASF hostí 4. světové mistrovství.

Duben 2007: USASF / IASF hostí 4. světové mistrovství v v cheerleadingu "Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání; 19 národů, 4 kontinenty, 200 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 19 zemí, 4 kontinenty sledují mistrovství a účastní se 3. Výroční valné hromady.

International Cheer Union roste z 19 na 35 členských federací.

2008: IASF / ICU hostí 5. World Championships Cheerleading, ICU potvrzuje prozatímní dokumenty Mezinárodního olympijského výboru, ICU vzdělávání pokračuje po celém světě.

Leden 2008: ICU pořádá své první evropské setkání v Orlandu na Floridě; zúčastnilo se 19 evropských národů.

Duben 2008: IASF / ICU hostí 5. světové mistrovství v v cheerleadingu "Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání; 25 národů, 4 kontinenty, 300 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 29 zemí, 5 kontinentů sleduje mistrovství a účastní se 4. výroční valné hromady.

Červenec 2008: international Cheer Union pořádá své první školení pro trenéry a sportovce v Africe v ugandské Kampale.

Září 2008: International Cheer Union Union pořádá své první školení trenérů v Berlíně v Německu.

Září 2008: International Cheer Union roste na 50 členských federací.

Listopad 2008: International Cheer Union pořádá školení pro porotce v Helsinkách ve Finsku.

Prosinec 2008: International Cheer Union pořádá první školení v Jihovýchodní Asii.

Prosinec 2008: International Cheer Union roste na 56 členských federací.

2009: IASF / ICU hostí 6. Cheerleading Worlds, divize Národní tým; ICU podává žádost o členství u SportAccord.

Duben 2009: IASF / ICU hostí 6. světové mistrovství v cheerleadingu "Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání, 38 národů, 4 kontinenty, 400 týmů světa soutěží o titul Mistra světa, 45 zemí, 5 kontinentů sleduje mistrovství a účastní se 5. výroční valné hromady.

Květen 2009: ICU hostí 2009 Eastern European Cheerleading Open v Moskvě, Rusko.

Srpen 2009: ICU roste na 76 členských federací, potvrzena formální žádost o členství GAISF / SportAccord.

Září 2009: ICU pořádá první ICU European Open v Disneylandu v Paříži, 17 národů, 1500 cheerleaders soutěží o titul Mistra European Open.

Říjen 2009: ICU pořádá první trenérské školení v Karibiku

Listopad 2009: ICU Anti-Doping Code je přijat Světovou antidopingovou agenturou pro cheerleading.

Prosinec 2009: K tomuto datu, International Cheer Union provedla školení porotců, trenérů a sportovců v 75 zemích na 5 kontinentech po celém světě.

International Cheer Union roste na 79 členských federací, počet cheerleaders dosahuje 3.500.000 v 79 zemích po celém světě.

2010: IASF / ICU hostí 7. Cheerleading Worlds

Duben 2010: IASF / ICU hostí 7. mistrovství v cheerleadingu "Cheerleading Worlds" ve Walt Disney World Resort, které se nahrává pro ESPN globální vysílání, 60 zemí, 5 kontinentů sleduje mistrovství a účastní se 6. výroční valné hromady.

International Cheer Union roste na 87 členských federací.